Basisgedachte

Mensen staan, lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar… niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam.

Bewegingen worden “goed” genoemd als o.a. spieren daarbij zo optimaal mogelijk samenwerken en de gewrichten op de juiste manier worden belast. Iedereen kan door middel van een gericht leerproces, leren zijn houdings- en bewegingsgewoontes te veranderen.

Werkwijze
Na verwijzing door een huisarts, specialist of bedrijfsarts maakt u een afspraak bij de oefentherapeut. Tijdens de eerste afspraak vindt er een gesprek plaats over uw klachten. Daarna volgt er een onderzoek. Aan de hand van de bevindingen wordt er een behandeldoel en behandelplan opgesteld, afgestemd op uw specifieke situatie. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. De oefentherapeut bepaalt na de screening of het wel of niet zinvol is om oefentherapie te volgen.

De behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan, namelijk het behouden of verbeteren van:

  • Mobiliteit (lenigheid)
  • Spierkracht
  • Ontspanning/spanningsregulatie
  • Ademhalingstechnieken
  • Houding en beweging, zowel correctie als intraining van gewoontes in dagelijkse bezigheden (ADL)
  • Spierlengte
  • Evenwicht
  • Coördinatie
  • Conditie

U leert oefeningen, die u ook makkelijk thuis kunt uitvoeren; dus zonder gebruik van toestellen. Met behulp van een grote spiegel leert u zelf uw houding te corrigeren.

Er wordt voornamelijk functioneel geoefend, dat wil zeggen dat het lichaam getraind wordt op de manier zoals het in het dagelijks bewegen gebruikt wordt.

Door de actieve bijdrage van de patiënt en door de voortdurende sturing en evaluatie van de therapeut wordt de voortgang van de behandeling gewaarborgd. Indien nodig wordt er overleg gepleegd met de verwijzer en andere betrokkenen.