De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen, waarbij er onvoldoende dopamine wordt aangemaakt. Dopamine is medeverantwoordelijk voor het goed aansturen van de spieren.

De exacte oorzaak van het ontstaan van de ziekte van Parkinson is nog niet bekend.

Door gebrek aan dopamine ontstaan problemen als:

  • Trillen van de handen, benen, kin of tong
  • Geheugenproblemen
  • Loopproblemen.
  • Trager bewegen
  • Moeite met starten en stoppen van bewegingen
  • Moeite met het doen van 2 of meer taken tegelijk, zoals lopen en praten
  • Stijfheid van de spieren
  • Houdingsproblemen
  • Evenwichtsproblemen
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen

Behalve de bovengenoemde symptomen kunnen allerlei andere klachten optreden, zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. De soort klachten, de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte verschilt van patiënt tot patiënt. De praktijk van Linda Helfferich is aangesloten bij het ParkinsonNet. ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Afhankelijk van de klacht, kunnen er verschillende redenen zijn om naar een oefentherapeut te gaan. Een oefentherapeut oefent o.a. functionele handelingen en activiteiten uit het dagelijks leven, zoals het lopen , omdraaien in bed of opstaan uit een stoel. Er wordt ook gewerkt aan de voorwaarden om goed te kunnen blijven bewegen zoals balanstraining, conditieverbetering, spierversterking en verbetering van de mobiliteit.