Wat is oefentherapie Cesar

houding-therapie-200x200De oefentherapeut is een allround bewegingscoach, die de patiënt/cliënt traint in het toepassen van de beste manier van bewegen bij zijn/haar dagelijks voorkomende activiteiten!!!

Een van de uitgangspunten van de oefentherapie Cesar is de totaliteit. Dat wil zeggen dat het lichaam als geheel wordt bekeken. De oorzaak van de klacht hoeft niet op dezelfde plaats te zitten als de pijn. Diverse lichaamsfuncties beïnvloeden elkaar. Daarom corrigeren wij in de behandeling het gehele houdings- en bewegingspatroon. Naast de lichaamsfuncties kan er ook aandacht besteed worden aan psychosociale factoren die invloed kunnen hebben op de klachten.

De oefentherapeut Cesar maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Zo krijgt u inzicht in de reacties van uw lichaam op pijn, belasting en spanning. Door een gericht oefenprogramma leert u een gezondere houding aan te nemen, zowel tijdens uw werk als in de thuissituatie.

Het doel is de klachten voorkomen, verminderen en/of te laten verdwijnen, uitgaande van ieders strikt persoonlijke bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt (leef- en/of beroepsomstandigheden).

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. De oefentherapie Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut, of, indien noodzakelijk, thuis bij de patiënt.

U kunt zonder of met verwijzing van een huisarts of specialist bij de praktijk terecht.